header_mds_ks

Klinische studies MSD

Over MSD

MSD heeft zich wereldwijd ten doel gesteld om te investeren in de grote medische vraagstukken van deze tijd. We focussen ons op aandoeningen die mensen ernstig belemmeren in hun functioneren of zelfs levensbedreigend zijn. We richten ons op het vinden van oplossingen voor ziekten waar nog geen antwoord op is en die vragen om nieuwe geneesmiddelen.

 

Behandelingen tegen kanker

Eén van onze aandachtsgebieden is oncologie, oftewel behandelingen tegen kanker. Binnen dit aandachtsgebied zetten we wetenschappelijke ontwikkelingen om in behandelmogelijkheden die kunnen bijdragen aan een langer leven of een betere kwaliteit van leven. Sinds een aantal jaar is immuuntherapie of immunotherapie ook een behandelmogelijkheid van kanker.

Eén van de geneesmiddelen die op dit moment wordt onderzocht in Nederland bij verschillende typen kanker is pembrolizumab. In deze onderzoeken wordt de werking van pembrolizumab als monotherapie of in combinatie met andere geneesmiddelen onderzocht. Pembrolizumab is een vorm van immuuntherapie. Dat is een behandeling waarbij het eigen afweersysteem wordt ingezet tegen kanker. Het helpt het afweersysteem bij het herkennen en het bestrijden van de kankercellen in het lichaam.

In sommige gevallen werken geneesmiddelen tegen kanker beter als er meer dan één geneesmiddel tegelijkertijd wordt gegeven. Kankercellen zijn ons lichaam namelijk soms ‘te slim af’ omdat ze trucs gebruiken om te overleven. Daarom worden in huidige onderzoeken vaak meerdere geneesmiddelen tegen kanker, met verschillende werking, met elkaar gecombineerd. Zo kan immuuntherapie in combinatie met chemotherapie of doelgerichte therapie (zoals olaparib, lenvatinib of belzutifan) ervoor zorgen dat tumoren niet meer goed kunnen groeien. Het gebruik van meerdere geneesmiddelen die op verschillende manieren werken, kan de kans verkleinen dat kankercellen resistent worden tegen behandeling. Het stadium en het type kanker bepalen vaak of één therapie of combinatietherapie wordt aanbevolen.

MSD werkt samen met Nederlandse academische centra of verschillende experts op het betreffende indicatiegebied om te onderzoeken of combinaties van geneesmiddelen nieuwe mogelijkheden kunnen bieden voor de behandeling van verschillende typen kanker. Deze combinatietherapieën bieden mogelijk kansen om bij te dragen aan het verbeteren van het leven van kankerpatiënten.

 

Over klinisch onderzoek

Klinische onderzoeken zijn medisch-wetenschappelijke onderzoeken die nieuwe manieren testen om ziekten te helpen voorkomen, op te sporen, diagnosticeren of te behandelen. Klinische onderzoeken helpen met erachter komen of vaccins, geneesmiddelen of nieuwe toepassingen van bestaande geneesmiddelen een hanteerbaar veiligheidsprofiel hebben en effectief zijn. De informatie uit deze onderzoeken is belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen tegen deze ziekten. Hiermee kunnen toekomstige patiënten beter worden geholpen.