Onderzoek met immuuntherapie bij borstkanker

Klinische onderzoeken zijn een vorm van medisch-wetenschappelijke onderzoeken die nodig zijn om te kijken of nieuwe medicijnen goed werken. Als u de diagnose borstkanker heeft gekregen kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een van deze onderzoeken (zie hieronder voor meer informatie). De informatie uit deze onderzoeken is belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen tegen deze ziekte. Hiermee kunnen toekomstige patiënten mogelijk beter worden geholpen.

Een van de geneesmiddelen die op dit moment wordt onderzocht in Nederland bij o.a. borstkanker is pembrolizumab. Pembrolizumab is een vorm van immuuntherapie. Dat is een behandeling waarbij het eigen afweersysteem wordt ingezet tegen kanker. Het helpt het afweersysteem bij het herkennen en het bestrijden van de kankercellen in het lichaam.

Kankercellen zijn ons lichaam soms ‘te slim af’ omdat ze trucs gebruiken om te overleven. Daarom worden in huidige onderzoeken vaak meerdere kankermedicijnen, met verschillende werking, met elkaar gecombineerd. Zo wordt bijvoorbeeld chemotherapie, dat direct werkt op de celdeling van de tumor, gecombineerd met immuuntherapie, die via het afweersysteem schade toebrengt aan de tumor.

Lopende onderzoeken bij borstkanker in Nederland

MK3475-B49

Patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor dit onderzoek zijn: patiënten met hormoonreceptorpositieve / humane epidermale groeifactorreceptor 2 negatieve (HR+/HER2-) plaatselijk terugkerende nietopereerbare of uitgezaaide (gemetastaseerde) borstkanker die nog geen behandeling met chemotherapie hebben gehad in de curatieve setting (met genezing als doel).

In dit onderzoek krijgen patiënten de huidige standaardtherapie, dit is een van de volgende chemotherapieën: paclitaxel, nab-paclitaxel, liposomal doxorubicin of capecitabine, met of zonder immuuntherapie (pembrolizumab).

Er zijn bepaalde voorwaarden om mee te kunnen doen aan dit onderzoek. Voor meer informatie hierover kunt u in contact gebracht worden met een van de deelnemende ziekenhuizen bij u in de buurt. Uw arts zal u uiteindelijk kunnen vertellen of u mee kunt doen aan dit onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig. Klik op een van de onderstaande ziekenhuizen om meer informatie op te vragen.

Waar loopt deze studie bij u in de buurt?

Voer hier uw postcode in en vind de dichtstbijzijnde locatie.